Print this page

Naslovnica

04/02/10

Važne prevencije za zaštitu voća i povrća


Obavijest voćarima !

U nasadima breskve , nektarine, marelice i ranijih sorata šljive imamo  fenofazu početka cvatnje .Kod košićavog voća u periodu cvatnje, ukoliko nastupi  kišno vrijeme moguća je zaraza moniliskom paleži cvijeta i rodnih grančica   ( Monilinia laxa ). Veću osjetljivost na ove bolesti pokazuju marelice , višnje i trešnje.
Suzbijanje protiv ove bolesti potrebno je provesti prije najavljene kiše,a ukoliko nastupi kišni period tretiranje treba obaviti i u punoj cvatnji i na kraju cvatnje .U slučaju da oborine izostanu u vrijeme cvatnje, tretiranje neće biti potrebno.Dakle upozoravamo proizvođače da prate najave meteorologa i prema tome donesu odluku o potrebi suzbijanja ove bolesti.
Od  pripravaka moguće je koristiti: Folicur WP 25, Konker , Bavistin FL , Zino , Teldor SC 500, Signum DF, Kidan ,Lupo SC, Octave 50 WP.


Obavijest povrćarima !


Česte oborine proteklih  tjedana onemogućile su proizvođače da obave sadnju luka.Stoga ih podsjećamo na to koje pripravke mogu koristiti u zaštiti protiv štetnika i korova.
Kao i svake godine prije same sadnje potrebno je izvršiti zaštitu preventivnu protiv lukove muhe koje izaziva «crvljivost» luka. Zaštitu možete vršiti tretiranjem čitave površine ili u redove  granuliranim insekticidima  ili tekućim insekticidima: Dursban G- 7,5,   Finish G-7,5, Dursban E-48, Pirifos EC, Pyrinex 48 EC, Finish E 48, Callifos 48 EC ( insekticide plitko unijeti u tlo).Ova mjera se ne smije koristiti pri proizvodnji mladog luka.
U zaštiti usjeva luka iz lučica protiv nekih jednogodišnjih travnih ( koštan, muharike, svračja noga i dr.) i nekih širokolisnih korova ( loboda, partizanka i dr.), nakon sadnje,  a prije nicanja mogu se koristiti herbicidi:
 Stomp 330 E, Ston EC, Dost EC, Strong ,Pendigan 330 EC   5 l/ha, Panida Grade 3,8 l/ha  (ista aktivna tvar, pendimetalin)
 Goal EC, Galigan 240 EC , Verton EC, Gallus 1-1,5 l/ha (ovi herbicidi mogu se koristiti nakon nicanja luka , višekratno u smanjenim dozama0,1-0,75 l/ha što je i preporučljivije)
Dobri rezultati pokazali su se korištenjem kombinacije ovih herbicida.


Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva                         

 Next page: O nama