Print this page

Naslovnica

05/18/10

Nakon kiše voćke se moraju zaštititi


Obavijest voćarima ! 

Tijekom vikenda  na području Bjelovarsko-bilogorske županije palo je od 80 do 100 litara kiše što je izazvalo ispiranje  sredstava i nove infekcije  krastavosti jabuka. Proizvođači jabuke i kruške trebaju u svojim nasadima provesti zaštitu čim im to vremenske prilike dopuste  nekom od slijedećih kombinacija fungicida:

Baycor WP 25, Indar 5 EW  Score 250,Cros, Difcor, Systhane 12 E ,     Punch 10 EW                                                                     uz dodatak Dithane M -45, Star 80 WP, Mankozeb , Polyram DF, Star, Merpan 80 WDG, Stoper, Captan, Delan  SC 750, Delan 500 SC, Delan 700 i sl.

 Na nekim lokacijama primijećen je početak ubušivanja minera okruglih mina te se upozoravaju proizvođači da obave pregled i u slučaju pojave prvih mina obave tretiranje nekim od slijedećih insekticida:  Confidor Sl 200, Boxser 200 SL, Rapid, Magnum 200 SL, Kohinor 200 SL, Dali, Mospilan 20, Calypso SC 480 ,Laser .U nasadima kruške i dalje nalazimo ličinke kruškine buke te je potrebno ponoviti tretiranje i protiv tog štetnika tamo gdje su ličinke prisutne u jačoj populaciji. Vlasnici nasada breskve , nektarine i ostalog koštičavog voća trebaju ponoviti   tretiranja protiv šupljikavosti lista nekim od slijedećih pripravaka: Capran 50, Merpan 50 WP, Stoper,  .

U onim nasadima koštičavog voća gdje imamo rane sorte ,( trešnja) voditi računa o karenci koja je 21 dan.

  

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva                         

    

                                                                         Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja

                                                                           E-mail: Jadranka.Beric@hzpss.hr

 

 

 

 Next page: O nama