Print this page

Naslovnica

05/31/10

Zaštitite svoje voćke


Obavijest voćarima ! 

Promjenjivo vrijeme   i dalje stvara uvijete za infekcije i daljnje širenje krastavosti jabuke. Zaštitu je i dalje potrebno provoditi preventivnim i sistemičnim fungicidima jer oborine bilježimo u obliku lokalnih pljuskova svakodnevno.Od nabrojenih fungicida odabrati onaj koji ste do sada najmanje puta koristili.

Baycor WP 25, Indar 5 EW  Score 250,Cros, Difcor, Systhane 12 E ,     Punch 10 EW                                            

                        

uz dodatak Dithane M -45, Star 80 WP, Mankozeb , Polyram DF, Star, Merpan 80 WDG,

Stoper, Captan, Delan  SC 750, Delan 500 SC, Delan 700 i sl.      

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva                         Next page: O nama