Print this page

Naslovnica

05/31/10

Zaštita luka i krumpira


Obavijest proizvođačima luka! 

Promjenjivo vrijeme sa izmjenama sunca i kiše pogoduje razviju plamenjače luka.Meteorolozi najavljuju promjenjivo vrijeme i za konac tjedna .

Upozoravamo proizvođače luka da čim budu mogli ući u parcele obave zaštitu protiv  plamenjače luka nekim od navedenih fungicida :Fantic -M ,  Metalaxyl MZ 72,Galben C,Baldo -C  i sl. uz dodatak okvašivača.

 Potrebno je provesti i zaštitu protiv truleži glavica luka  nekim od slijedećih fungicida:  Signum DF .    

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva                         

   

Obavijest proizvođačima krumpira !

 

  Kod usjeve  krumpira koji su bili posađeni ranije i zaštićeni folijom protiv hladnoće,a  nalaze se pred samim zatvaranjem redova , preporučujemo  da se  izvrši preventivnu zaštitu protiv plamenjače krumpira nekim od slijedećih pripravaka: Shirlan 500 SC, Sheila , Shakal 500 SC, Ranman 400 SC, Tattoo,  Infinito.Za preventivna tretiranja plamenjače i koncentrične pjegavosti krumpira mogu se koristiti slijedeći fungicidi: Daconil 720 SC, Electis WG, Antracol WP 70, Quadris, Quo Vadis i dr .    

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva                         

                     


Next page: O nama