Print this page

Naslovnica

06/04/10

Zaštita voća nakon velikih oborina


U posljednjih dva dana ovisno o lokacijama na području Bjelovarsko – bilogorskežupanije palo je od 30-50 mm oborina, a prema najavama meteorologa oborine se predviđaju i za slijedeća dva do tri dana.Ovakvo vrijeme i dalje predstavlja idealne uvjete za razvoj krastavosti jabuke tako da je potrebno provesti zaštitu protiv te bolesti kada vam to omoguće vremenske prilike.

Od pripravaka moguće je koristiti:

 Systhane 12 E, Score 250 EC, Cros, Difcor,Scissor, Baycor WP 25, Punch 10 EW,

Indar  5 EW  i dr

uz dodatak organskih fungicida:

Polyram DF, Dithane M-45, Mankozeb , Star 80 WP, Mankokal  i sl.Od fungicida koristiti onaj koji ste do sada najmanje puta koristili.

Praćenjem leta leptira jabučnog savijača (Cydia pomonella) na feromonske klopke i dalje  na nekim lokacijama bilježimo jak let .  Zbrajanjem sume temperatura utvrđeno je da je potrebno provesti  tretiranja protiv ovog štetnika.Tretiranje je moguće provesti pripravcima :Pyrinex 250 ME, Rogor 40, Chromgor 40, Perfektion, Zagor, Ritam, Sistemin E-40, Calinogor, Reldan 40 EC.Lino ,Rely 40, ili Calypso sc 480. U intenzivnim nasadima  trešnje , u kojima je došlo do promjene boje na 50 % plodova  iz zelene u u žutu  ili rumenu može se provesti tretiranje protiv trešnjine muhe pripravcima: Rogor 40, Chromgor 40, Perfekthion, Zagor ,Ritam,Sistemine E-40,Calinogor( karence 21 dan)  ili  Mospilan 20 ( 14 dana).U nasadima višnje potrebno je pratiti također ovog štetnika i u navedenom momentu također provesti zaštitu.U nasadima višnje  primijećeni su simptomi kozičavosti lišća, zaštitu protiv ove bolesti potrebno je provesti pripravcima: Dodine S-65 , Chromodine S-65.   

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva                         

 


Next page: O nama