Print this page

Naslovnica

06/15/10

Zaštitite jabuke


Prema najavama meteorologa tijekom slijedećih nekoliko dana moguća je pojava lokalnih oborina, tako da je potrebno provesti  tretiranje protiv krastavosti jabuke nekim od slijedećih pripravak :

 Merpan 80 WDG,Captan 80 WP, Stoper, Captan 50, Merpan 50 WP Polyram DF, Dithane M-45, Mankozeb, Star 80 WP, Delane SC 750, Delan 500 SC, Delan 700 WDG  i dr.

Ovim pripravcima moguće je dodati i fungicide na bazi sumpora radi suzbijanja pepelnica:

Tiovit Jet, Kumulus, Kalinosul 80 WG, Chromosul 80, Sumpor SC-80  ili koristiti Stroby  WG , Zato  50WG kojima se suzbijaju obje bolesti. .

Tretiranja sumpornim pripravcima obavljati kada su temperature manje od 25°C.

Ukoliko je proteklo više od 14 dana od zadnje zaštite protiv jabučnog savijača, potrebno je izvršiti novo tretiranje pripravcima: Reldan 40 EC, Lino, Rely 40 ,  Pyrinex 250 ME.

Pregledom nasada primijećena je  pojava crvenog pauka .Tretiranje protiv crvenog

pauka treba provesti kada je napadnuto 60 % lisne mase.Od pripravaka se mogu koristiti:

Demitan ,Ortus 5 SC, Vertimec 018 EC, Kraft 18 EC.U nasadima kruške primijećena je pojava  ličinki kruškine buhe.  Upozoravamo voćare da izvrše pregled na prisutnost ovog štetnika. Od insekticida za suzbijanje ovog štetnika možete koristiti regulatore razvoja:  Rimon 10 EC,Kraft  i sl uz dodatak bijelog ulja. 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva .                        Next page: O nama