Print this page

Naslovnica

07/16/10

Obavijest vinogradarima !


U nasadima vinove loze i dalje treba pratiti razvoj bolesti.U zaštiti protiv peronospore, gdje u ovoj fazi razvoja vinove loze postoji opasnost za zarazu peteljkovine grozda,  mogu se koristiti neki od slijedećih fungicida: Antracol WP 70,Daconil 720 SC,Folpan 50 WP,Dithane M-45,Star 80 WP,Mankozeb , Polyram DF i sl. Visoka temperatura i relativna vlaga zraka pogoduje pojavi pepelnice koja je na trenu i primijećena.U onim vinogradima gdje imate pojavu simptoma u zaštiti treba koristiti pripravak Falcon, a tamo gdje nema simptoma moguće je koristiti: Postalon SC,Vivando KS,Crystal KS,Talendo EC ili Stroby . U ovoj  fazi intenzivnog porasta bobica javlja se druga generacija grožđanog moljca tako da je potrebno provesti zaštitu protiv ovog štetnika. Time će se spriječi oštećenje bobica i  smanji opasnost od sive plijesni.Od insekticida mogu se koristiti: Avaunt 15 SC,Laser KS,Reldan 40 EC,Lino i sl. Ukoliko u prethodnoj zaštiti niste primijenili pripravke protiv sive plijesni potrebno je to učiniti u ovom tretmanu nekim od slijedećih fungicida: Mythos SC,Teldor SC 500,Botril 300 SC,Cezar, Switch i sl. 

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva.                         

   


Next page: O nama