Print this page

Naslovnica

03/12/00

Obavijest voćarima !


Za slijedeći tjedan najavljena je i mogućnost pojave oborina.Kretanje vegetacije , porast temperatura i pojava oborina pogoduju infekcijama kovrčavosti lista breskve (Taphrina deformans) , stoga je potrebno provesti zaštitu protiv te bolesti nekim od bakrenih pripravaka.Tretiranje ovim pripravcima treba izvršiti do faze bubrenja pupova. Ovom mjerom također  preventivno suzbijamo  bolesti:   rogač šljive i šupljikavost lišća koštičavog voća . Za sve navedene bolesti karakteristično je da prezimljavaju na kori  stabla, grana   u rak- ranama ili pupovima tako da je biljke potrebno dobro „ okupati“.

 

Od bakrenih preparata mogu se koristiti: Modra galica, Bakreno vapno WP 50, Gypso, Kupropin, Rame Caffaro 32 WP, Neoram WG,  Champion tekući, Cuproline, Champion, Kocide DF, Cuprablau Z,  , Bordoška juha 20,Nordox super 75  dr. Ovim pripravcima mogu se dodati i mineralna ulja ( Bijelo ulje, Mineralno svijetlo ulje) zbog suzbijanja  štitastih ušiju , jaja lisnih ušiju i jaja crvenog.pauka ili koristiti gotovi pripravke bakra i bijelog ulja: Crveno ulje,  Modro ulje .

  Tretiranje obaviti za mirna vremena bez vjetra uz temperature veće od 5 ºC i uz veći utrošak vode  .    

Preporučena sredstva za zaštitu bilja treba primijeniti sukladno pismenoj uputi koja se dobije prilikom kupnje sredstva                         

    

                                                                         Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja

                                                                           E-mail: Jadranka.Beric@hzpss.hrNext page: O nama