Print this page

Naslovnica

03/17/09

Preporuke za zaštitu bilja


Obavijest voćarima !

Pregledom nasada  jezgričavog voća ( jabuka i kruška) utvrđeno je da je na nekim lokacijama i sortama došlo do kretanja vegetacije tj. otvaranja pupova. Prognoze najavljuju do sredine tjedna promjenjivo vrijeme sa mogućim oborinama.Usprkos nižim temperaturama duži periodi vlaženja lista može prouzročiti prve primarne infekcije krastavosti jabuke.Stoga upozoravamo proizvođače da  obave prvu preventivnu zaštitu protiv krastavosti jabuke i kruške nekim od preparata na bazi bakra:
Nordox 75 WG, Champion WP, Champ 50 WG,  Kocide DF, Cuprablau Z ,Cuprablau Z ultra, Bordoška juha, Bakreno vapno WP 50, Neoram WG i dr.
Bakrenim pripravcima možete dodati mineralna ulja:Bijelo ulje,  Sunsprey 7E . Ona služe za suzbijanje štitastih ušiju ,jaja lisnih ušiju i crvenog pauka ili možete koristiti gotovu kombinaciju bakra i mineralnog ulja: Crveno ulje , Modro ulje.


Bakreni pripravci imaju dozvolu i koriste se u svijetu  i za suzbijanje nekih bolesti i na ostalim voćarskim kulturama .
 Oni se mogu koristiti i za tretiranje intenzivnih nasada kupine radi suzbijanja najopasnije bolesti koja izaziva sušenja izboja (Didymella applanata) kao i u intenzivnom uzgoju jagoda radi suzbijanja uzročnika obične pjegavosti lista (Mycrosphaerella fragariae)   . Dozu prilagoditi fenofazi .

 


                                                                         Jadranka Berić  dipl .ing. zaštite bilja
                                                                           E-mail: Jadranka.Beric@hzpss.hrNext page: O nama