Print this page

Njemačka merino ovca

Uzgajatelji:

Milomir Uzelac, Kobasičari 34a, 43211 Kobasičari

Predrag Uzelac, Novoseljanska 115, 43000 Novoseljani

 


Previous page: Ovce
Next page: Istočno frizijska ovca