Print this page

Pčelarstvo

Prva zadruga osnovana je 1844. godine u Velikoj Britaniji. Početak organiziranog zadrugarstva u RH je 1864. u Korčuli. Možemo reći da se zadrugarstvo u Hrvatskoj počelo razvijati istovremeno kao u onim europskim zemljama koje su bile kolijevke zadrugarstva.

Seljaci, radnici i obrtnici počinju osnivati prve zadruge, kako bi zaštitili svoje gospodarske interese od monopola industrije, bankarskih institucije i trgovine. Zadrugarstvo dakle nastaje iz nužde. Stvaraju ga one kategorije pučanstva koje žive od svog rada: radnici, obrtnici, seljaci.
Zadruga je oblik zajedničkog rada, dobrovoljno udruženih ljudi na nekom poslu zbog zajedničkog interesa, prema nekim unaprijed utvrđenim načelima i pravilima poslovanja.

Radeći što bolje za sebe pojedinac istovremeno radi i za dobrobit zadruge, a uspješan razvoj zadruge djeluje povratno na svakog pojedinca i povećava njegovu dobit. Osobni ekonomski interes najveća je pokretačka snaga razvoja zadrugarstva. U zadrugu se ulazi da se unaprijedi vlastito gospodarstvo, da se dobije više i bolje nego što se pojedinačno može dobiti. Osnovne ideje mogu se sažeti u nekoliko smjernica jednako pravo i mogućnost da ljudi demokratski sudjeluju u korištenju i unapređenju ljudskih resursa.

Težnja da se ostvari pravedna raspodjela dohotka u svim oblicima gospodarskog života. Aktivnosti svakog pojedinca moraju se temeljiti na slobodi djelovanja. Svaki oblik gospodarske organizacije treba osnivati kao servis koji podmiruje potrebe ljudi i rješava njihova životna pitanja. Mir i globalna solidarnost bitne su pretpostavke svakog razvitka. Te ideje mogu se ostvariti ako se prihvate slijedeće moralne norme i vrijednosti: živjeti u poštenju, voditi brigu o interesu drugih, primjenjivati duh uzajamnosti, biti odgovoran za svoje osobno djelovanje, vjerovati u socijalnu i ekonomski pravdu, braniti demokratska prava ili način odlučivanja, sudjelovati u demokratskom životu te uvažavati demokratski donesene odluke.

Prihvaćajući smjernice, moralne norme i vrijednosti zadrugarstva pčelarske zadruge u RH osnovale su Strukovnu uniju pčelarskih zadruga. Unijom pčelarskih zadruga nastojat će objediniti potrebe hrvatskih pčelara za pčelarskom opremom, tako da se pčelarima umanje troškovi proizvodnje. Unija će nastojati da pčelarske proizvode ponudi hrvatskim građanima po što povoljnijim cijenama. Unija podupire rad Hrvatskog pčelarskog saveza, osnivača unije, krovne organizacije hrvatskih pčelara. Strukovna unija pčelarskih zadruga nastavlja suradnju pčelara sa hjelovarskim sajmom u Gudovcu tako da će na ovom jubilarnom 15. jesenskom međunarodnom Bjelovarskom sajmu otvoriti izložbeni centar pčelarske opreme. Otvaranjem ovog centra Strukovna unije pčelarskih zadruga napraviti će još jedan korak u poboljšanju pčelarske proizvodnje. Na sajmu će se održati i okrugli stol sa temom strukovne unije pčelarskih zadruga - pčelarske zadruge na tržištu, u organizaciji Pčelarskog saveza Bjelovarsko - bilogorske županije.

Predsjednik strukovne unije pčelarskih zadruga:
Vladimir Maturanec dipl. ing.