Print this page

Poljoprivredno gospodarstvo Paušić


Poljoprivredno gospodarstvo Paušić iz Kobasičara proizvodi na ekološki način od 2003. godine. Trenutačno se proizvodnja odvija na 1,7 hektara.

Proizvodi:
Obitelj Paušić se ističe proizvodnjom neuobičajenih proizvoda. Od tikve Lufe izrađuju prirodnu spužvu različitih oblika i namjena za korištenje u kućanstvu. Peruanska jagoda je još jedan vrlo interesantan proizvod koji se nudi na gospodarstvu Paušić. Proizvodi se mogu kupiti na specijaliziranim sajmovima ili na gospodarstvu.

Kontakt:
Dražen Paušić
Kobasičari 32
43211 Predavac
tel: 043/881-070