Print this page

Simentalska pasmina


Bambino cup - klub mladih uzgajivača simentalskog goveda:

Ekipa Bjelovarsko-bilogorske županije:

vlasnica: Mirna Črnjak - limač
žensko tele: Ribica
gospodarstvo: Marijan Črnjak, Jakopovac 60, Zrinski Topolovac

vlasnik: Josip Kovažik - limač
žensko tele: Marinela
gospodarstvo: Drago Kovažik, Laminac 65, Štefanje

vlasnik: Miro Mađeruh - limač
žensko tele: Frajla
gospodarstvo: Mirko Mađeruh, Antuna Mihanovića 74, Grubišno Polje

 

Kolekcija steonih junica:

Uzgajivači:

Marijan Črnjak, Jakopovac 60, Zrinski Topolovac

Jovanka Rajković, 29. rujna 41, Predavac

Davor Vojković, Kajgana 22, Garešnica

Damir Crnjaković, Donje Zdjelice 5, Kapela

 

Kolekcija mladih krava:

Uzgajivači:

Marijan Črnjak, Jakopovac 60, Zrinski Topolovac

Jovanka Rajković, 29. rujna 41, Predavac

 

Kolekcija ostalih krava:

Uzgajivači:

Miroslav Kostihajda, Palešnik 33, Hercegovac

Korina proizvodnja d.o.o., Zagrebačka 30, Raić

Igor Mihaljević, Palešnik 101, Hercegovac

Marijan Črnjak, Jakopovac 60, Zrinski Topolovac

Jovanka Rajković, 29. rujna 41, Predavac

 

Kolekcija bikovskih majki:

Uzgajivači:

Marijan Črnjak, Jakopovac 60, Zrinski Topolovac

Jovanka Rajković, 29. rujna 41, Predavac

Igor Mihaljević, Palešnik 101, Hercegovac

 

Kolekcija krava sa životnom proizvodnjom:

Uzgajivači:

Ivo Hanževački, Nevinac 26, Nova Rača

 


Previous page: Goveda
Next page: Holstein pasmina