Print this page

Udruga uzgajivača selekcioniranih matica pčela Hrvatske

Pčele

Uzgajivači:

Zdeko Bilek i Vladimir Bilek, Krste Frankopana 82, Daruvar
- apisari
- matice
- oprema i pribor za uzgoj matica
- pčelinji proizvodi

Miroslav Kobra, V. Ničea 2, Grubišno Polje
- oprema i pribor za uzgoj matica
- matice
- pčelinji proizvodi

Ivo Koler, Pavla Radića 18, Bjelovar
- oprema i pribor za uzgoj matica
- košnice
- pčelinji proizvodi