Print this page

Zakon, propisi i ekološka poljoprivreda

Ekološka proizvodnja poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda uređena je Zakonom o ekološkoj proizvodnji poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, donesenim 14. veljače 2001. godine (N.N. br. 12/01, 14/01 i 79/07)
Podzakonski propisi:
Pravilnik o ekološkoj proizvodnji životinjskih proizvoda ( N . N . b r. 13/02 i 10/07 )
Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u uzgoju bilja i u proizvodnji biljnih proizvoda (N.N. br. 13/02 i 10/07)
Pravilnik o sustavu ocjenjivanja sukladnosti u ekološkoj proizvodnji ( N.N. br. 91/01 i 25/08)
Pravilnik o preradi u ekološkoj proizvodnji (N.N. br. 13/02 i 8/08)
Pravilnik o deklaraciji i označavanju ekoloških proizvoda (N.N. br. 10/07)
Pravilnik o uvjetima i načinu upisa u upisnike ekološke proizvodnje poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda (N.N. br. 13/02 i 112/07)
Pravilnik o stručnom nadzoru u ekološkoj proizvodnji (N.N. br. 13/02 i 10/07)
Pravilnik o ekološkoj proizvodnji u preradi vlakana (N.N. br. 81/02)
Pravilnik o visini naknade troškova za provedbu stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom i troškova utvrđivanja sukladnosti s temeljnim zahtjevima (N.N. br. 41/08)
Popis nadzornih stanica za obavljanje stručnog nadzora nad ekološkom proizvodnjom (N.N. br. 81/02, 15/04 i 22/06) Popis pravnih osoba za provedbu postupka potvrđivanja nad ekološkom proizvodnjom (N.N. br. 81/02, 15/04)

 


Previous page: O nama
Next page: Osnovni pojmovi