Print this page

Razvoj ekološke poljoprivrede u Bjelovarsko-bilogorskoj županiji

Priča o ekološkoj poljoprivredi u našoj županiji započela je prije više od osam godina na inicijativu nekolicine entuzijasta, koji su iz različitih razloga već ranije počeli proizvoditi ekološki uzgojenu hranu. Sljedeći korak bio je osnivanje udruge koja je okupila veliki broj proizvođača, prerađivača, ali i potrošača iz svih dijelova županije. Osnovna zadaća im je bila uvođenje praktičnih metoda i spoznaja o ekološkoj proizvodnji hrane, uvažavajući zdrav način življenja i zaštitu okoliša. Mnogi od njih danas su registrirani i priznati ekološki proizvođači ne samo u županiji, nego i daleko šire.
Donošenjem zakonske regulative 2001. godine ekološka poljoprivreda je definirana i određena i u pravnim okvirima. Paralelno s konvencionalnom poljoprivredom, određeni su poticaji za ekološku poljoprivredu u bitno višem iznosu, čime je toj proizvodnji dan poseban značaj.

Bjelovarsko-bilogorska županija je prepoznala ekološku poljoprivredu kao jedinu moguću alternativu očuvanju zdravlja ljudi i okoliša. Stoga od 2003. godine Županija pruža potporu registriranim proizvođačima ekološke hrane, izdvajajući proračunski novac za izobrazbu, plaćanje stručnog nadzora i certifikacije, te njihovo predstavljanje na sajamskim priredbama.

Do sada je u Upisnik ekoloških proizvođača upisan 41 proizvođač s područja Bjelovarsko-bilogorske županije (10% od svih upisanih u Upisnik). Pod nadzorom se nalazi preko 60 ha obradivih površina pod povrtlarskim i ratarskim kulturama, 95 ha livada i pašnjaka, 80 grla u govedarstvu, 65 u svinjogojstvu i 700 grla u ovčarstvu i kozarstvu.

U ovom, prvom u nizu planiranih kataloga proizvođača ekološke hrane naše županije, predstavljamo njih 17. Svi navedeni proizvođači imaju za svoje proizvode važeće certifikate, odnosno potvrdnice, kao i znak EKO PROIZVOD.

 


Previous page: Osnovni pojmovi
Next page: Stočarstvo